تاریخ انتشار:94/4/8 - 11:02
شماره مطلب:139448

حديثي از پيامبر درباره روزه ماه رمضان

قال ﺭﺳﻮﻝ الله صلي ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ:
《 ﺍَﻟﺎ ﺍُﺧْﺒِﺮُﻛُﻢْ ﺑِﺸَﻰْ ﺀٍ ﺍِﻥْ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﻓَﻌَﻠْﺘُﻤﻮﻩُ ﺗَﺒﺎﻋَﺪَ ﺍﻟﺸﱠﻴْﻄﺎﻥُ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻛَﻤﺎ ﺗَﺒﺎﻋَﺪَﺍﻟْﻤَﺸْﺮِﻕُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﻐْﺮِﺏِ؟ 》ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺑَﻠﻰ، ﻗﺎﻝَ:
《 ﺍَﻟﺼﱠﻮْﻡُ ﻳُﺴَﻮﱢﺩُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ
ﻭَ ﺍلصَّدَﻗَﺔُ ﺗَﻜْﺴِﺮُ ﻇَﻬْﺮَﻩُ
ﻭَﺍلْحُبُّ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻮﺍﺯَﺭَﺓُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌَﻤَﻞِ ﺍﻟﺼّﺎﻟِﺢِ ﻳَﻘْﻄَﻌﺎﻥِ ﺩﺍﺑِﺮَﻩُ
ﻭَﺍﻟﺎِْﺳْﺘِﻐْﻔﺎﺭُ ﻳَﻘْﻄَﻊُ ﻭَﺗﻴﻨَﻪُ 》
《 ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻯ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﺩ، ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻕ ﺍﺯ ﻣﻐﺮﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ؟》
ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻧﺪ: ﭼﺮﺍ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:
《ﺭﻭﺯﻩ ،ﺭﻭﻯ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺍﺳﻴﺎﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ،
ﺻﺪﻗﻪ ﭘﺸﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺷﻜﻨﺪ،
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻫﻢ ﻳﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺎﺭنيك، ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻛَﻨَﺪ
ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺷﺎﻫﺮﮔﺶ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺯﻧﺪ. 》
(ﺍﻣﺎﻟﻰ ﺻﺪﻭﻕ، ﺹ 117 )

افزودن نظر جدید

کد امنیتی
کد امنیتی برای جلوگیری از ارسال اسپم می باشد.
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.

پیوندهای تصویری